Δικτύωση

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της ΔΑΣΤΑ αποτελεί η δικτύωση και η διασύνδεση με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, Δήμοι, άλλοι πιστοποιημένοι φορείς προώθησης της απασχόλησης, Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, συλλογικοί επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς, Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς κλπ).

Η δικτύωση που αφορά στη ΔΑΣΤΑ πραγματοποιείται σε περισσότερο επιτελικό – συντονιστικό επίπεδο από ότι στις επιμέρους συνεργαζόμενες πράξεις. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων συνεργασίας των Ιδρυμάτων, η ενίσχυση, η διεύρυνση και η συστηματοποίησή τους, αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχούς υλοποίησης των δράσεων, ενώ η δημιουργία μητρώων και πρωτοκόλλων συνεργασίας ενισχύει τη δικτύωση αυτή, προσδίδοντάς της θεσμική υπόσταση.

Παρακάτω θα βρέιτε κάποιους χρήσιμους συνδέσμους:

ΔΑΣΤΑ Άλλων Ιδρυμάτων

Α.Ε.Ι.

Δ.Α.ΣΤΑ. Πολυτεχνείου Κρήτης

Δ.Α.ΣΤΑ. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δ.Α.ΣΤΑ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δ.Α.ΣΤΑ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Δ.Α.ΣΤΑ. Παντείου Πανεπιστημίου

Δ.Α.ΣΤΑ. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ.Α.ΣΤΑ. Ιονίου Πανεπιστημίου

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ.Α.ΣΤΑ. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

 

Τ.Ε.Ι

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πατρών

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Δ.Α.ΣΤΑ. Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

ΕΣΠΑ

ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ

Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Eurograduate Live

Eurojobs

Innovation Union