Ενημερωτικά Δελτία της ΔΑΣΤΑ


Δείτε την ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της ΔΑΣΤΑ, με τα νέα και τις εκδηλώσεις όλων των δομών (ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας).

 

 

 

1ο Ενημερωτικό Δελτίο (ΤΕΥΧΟΣ Νο 1 Μάρτιος 2012)

 

 

 

 

 

 

2ο Ενημερωτικό Δελτίο(ΤΕΥΧΟΣ Νο 2Οκτώβριος 2012)

 

3ο Ενημερωτικό Δελτίο(ΤΕΥΧΟΣ Νο 3  Φεβρουάριος 2013)