Πρωτόκολλα Συνεργασίας

 

Υπογραφή Πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αντίστοιχων Δομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  &  Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων.

Η ΔΑΣΤΑ στο πλαίσιο επίτευξης μίας ενιαίας εικόνας του Ιδρύματος στα ζητήματα απασχόλησης, σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας, προχωρά στην υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τις αντίστοιχες Δομές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η υπογραφή των Πρωτοκόλλων στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτικών που προάγουν την αύξηση της απασχόλησης των νέων, στην βελτίωση των γνώσεων των αποφοίτων, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων .

Σε αυτό το πλαίσιο,  υπογράφονται τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αντίστοιχων του :

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Πανεπιστημίου Πατρών,

Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

Iονίου Πανεπιστημίου

Παντείου Πανεπιστημίου

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

της

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

και του

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας .

 

Υπογραφή Πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  και  των Επιμελητηρίων της Κρήτης.

 

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο  ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης (της ακαδημαϊκής κοινότητας) και των παραγωγικών φορέων του τόπου προχωρά στην υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τα Επιμελητήρια Κρήτης με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας. Η υπογραφή των Πρωτοκόλλων στοχεύει :

α) στην αμοιβαία συνεργασία που θα οδηγήσει στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας που παρέχεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με την τοπική αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις μέλη των Επιμελητηρίων

β) στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων για την ανάδειξη και διάδοση πολιτικών απασχόλησης των νέων σε θέσεις ευθύνης με δημιουργικούς όρους

γ) στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών σε θέματα καινοτομίας εκπαίδευσης – κατάρτισης, εφαρμοσμένης έρευνας και προώθησης της επιχειρηματικότητας που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.