Στελέχωση

 

Ιδρυματικός  Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Κρήτης :

Μιχάλης Ταρουδάκης,

Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης
E-mail: taroud(AT)math.uoc.gr

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης :

Μηνάς Βλάσσης,
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παν/μίου Κρήτης
E-mail: mvlassis(AT)econ.soc.uoc.gr

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης :

Μιχάλης Ταρουδάκης,
Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης
E-mail: taroud(AT)math.uoc.gr

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης :

Βαγγέλης Τζουβελέκας,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παν/μίου Κρήτης
E-mail: vangelis(AT)econ.soc.uoc.gr


Προϊστάμενος  Υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Κρήτης
:

Βιτσάκης Γεώργιος
E-mail: vitsakis(AT)edu.uoc.gr