Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βασιλικά Βουτών
Β Διοικητήριο,  Στάθμη Α , Γραφείο 9
Τ.Κ. 71003
Ηράκλειο

τηλ: 2810 393352
τηλ: 2810 393289
Fax : 2810 393353
e-mail: dasta@uoc.gr

 

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για να δείτε την απεικόνιση στο χάρτη