2οs Διαγωνισμός Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014)

2οs Διαγωνισμός Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014)

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης που υποστηρίζεται  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας (με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) διοργανώνει Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η  ανάδειξη της δημιουργικότητας των φοιτητών/φοιτητριών στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, με προτάσεις για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του σύγχρονου επιχειρείν.

 

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε τα Βραβεία του Διαγωνσιμού 

Παρακαλούμε ακολοθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε το Εγγραφο  αξιολόγησης

 

Ποιος/Ποια μπορεί να διαγωνιστεί;

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι εγγεγραμμένοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Τι πρέπει να κάνετε:

Παρουσιάστε την καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα σας και εκπονήστε το επιχειρηματικό της σχέδιο καλύπτοντας τις ενότητες που παρουσιάζονται στην φόρμα υποβολής.

Η υποβολή της συμμετοχής σας πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 17:00 στις 20 Μαίου 2014.

Συμπεριλάβετε το όνομά και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) σας , τον αριθμό τηλεφώνου, το Τμήμα σας, το έτος σπουδών, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail).

Μπορείτε να διαγωνιστείτε ατομικά ή σε ομάδες των 3 ατόμων (μέγιστος αριθμός).

Για τους 3 πρώτους νικητές προβλέπονται βραβεία.  .

Τα κριτήρια αξιολόγησης των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική περιοχή http://dasta.uoc.gr/idea_competition 2014

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες παρακολουθούν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας ΗΥ407 και ΔΑΕΟ200 και εκπονούν επιχειρηματικά σχέδια στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν φόρμα υποβολής. Τα επιχειρηματικά τους σχέδια θα συμπεριληφθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Όσες επιχειρηματικές ιδέες και σχέδια εμπίπτουν στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ( περισσότερα για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10027&langId=el ) θα θεωρηθούν προς επιλογή στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: ένα εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη και για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των κοινωνικών αναγκών» – ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί  στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 10 και 11 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας).

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το κείμενο της υποβολής της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας και σχεδίου σας:

Συμπληρώστε όσα απαιτούνται στη φόρμα υποβολής που είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ (http://dasta.uoc.gr/idea_competition 2014/template2014).

Πως θα υποβάλλετε την ιδέα σας:

1. Συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής και αποθηκεύσετε το αρχείο σας ως WORD ή PDF με filename (λατινικοί χαρακτήρες μόνο) όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο παράδειγμα:
LASTNAME.AM (π.χ. Papadopoulos.CSD12345)

2. Υποβάλλετε το αρχείο σας (ως WORD ή PDF) ηλεκτρονικά.

(Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι μπορούν να κάνουν Login στο eudoxos μπορούν να κάνουν Login και στο ΔΑΣΤΑ και να μεταφερθούν στην Ιστοσελίδα της  ΜΟΚΕ. Μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και επιλέγοντας  το μενού Διαχείριση μπορούν να υποβάλλουν το αρχείο με την επιχειρηματική τους ιδέα.
Οι φοιτητές οφείλουν να κάνουν  login με τα στοιχεία τους, τότε μόνο  μπορούν να κάνουν υποβολή της ιδέας τους (επιτρέπεται «Μία» Ιδέα, σε αντίθετη περίπτωση  εμφανίζεται  προειδοποιητικό μήνυμα ) χρησιμοποιώντας  την ειδική  φόρμα  επιλέγοντας από την οριζόντια μπάρα το Διαχείριση που βρίσκεται στα δεξιά (φαίνεται αφού κάνουν Login).
Έπειτα πηγαίνουν στο μενού Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας -> Καταχώριση Ιδέας όπου μέσω της σχετικής φόρμας συμπληρώνοντας μόνο τηλέφωνο και ανεβάζοντας το αρχείο, μπορούν να υποβάλουν την ιδέα τους.)

Παρακαλούμε δείτε τα  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.