ΣΥΝΕΔΡΙΟ ENTREDU 2015

Το ΣΥΝΕΔΡΙΟ ENTREDU 2015 θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9/5/2015 στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης (Ηράκλειο Κρήτης)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: http://www.entredu-con.ea.gr

Το Συνέδριο περιλαμβάνει τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:
o        τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στην απασχόληση.
o        Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα καλλιέργειας θετικών στάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων για την νεανική επιχειρηματικότητα, όπως τα έργα ENTREDU, Greenet, Quantum Spinoff, Greenet, Play4Guidance, ENTERPRISE+.
o        Ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, ψηφιακοί μαθησιακοί πόροι και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στον τομέα της εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας.
o        Καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στα σχολεία – παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς.
o        «Από το σχολείο στον πραγματικό κόσμο της οικονομίας και επιχειρηματικότητας» – απόψεις εκπαιδευτικών και νέων επιχειρηματιών.

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί, φοιτητές και το ευρύ κοινό και η εγγραφή είναι δωρεάν. Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ENTREDU και υποστηρίζεται από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.