Θέση εργασίας για πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών

Η εταιρία Simplybook (spin-off της ολλανδικής εταιρίας Mermigx) αναζητά έναν Frontend Developer, με δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, για να στελεχώσει μακροχρόνια την ομάδα της.

Απαραίτητα προσόντα:

- Γνώση HTML5, Javascript – ES6, CSS και RESTful apis

- Διάθεση για μάθηση, εργατικότητα και ομαδικότητα

Επιθυμητά προσόντα:

- Εμπειρία με front-end frameworks, όπως angular, ember, react, κ.λπ.

- Εξοικείωση με Version Control System (git)

- Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ (ή συναφούς ειδικότητας)

- Προ­πηρεσία – Portfolio

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ (Κτίριο Διοίκησης Β’), καθημερινά 10:00-12:00, τηλ.: 2810-394010.