Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο University of the Highlands and Islands (Σκωτία) σε συνεργασία με την Ένωση Θαλάσσιων Επιστημών της Σκωτίας και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Nantes (Γαλλία), προκηρύσσουν την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Erasmus Mundus Joint Master Degree in AquaCulture, Environment and Society», με ημερομηνία έναρξης το Σεπτέμβριο του 2017.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί -μεταξύ άλλων- πτυχιούχοι περιβαλλοντικών επιστημών ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/02/2017 (για υποψήφιους που θα αιτηθούν χορήγηση υποτροφίας Erasmus Mundus) και μέχρι 05/06/2017 (χωρίς τη δυνατότητα αίτησης χορήγησης υποτροφίας).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ (Κτίριο Διοίκησης Β’), καθημερινά 10:00-12:00, τηλ.: 2810-394010.