Επικοινωνία

Συντονιστής:

Γιώργος Νεοφώτιστος, Ph.D.

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 71003
Tηλ : 2810 394114

Fax : 2810 393401
e-mail: neofotistos@physics.uoc.gr