ΟΔΗΓΟΣ για να ΒΡΕΙΤΕ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (WORLD-WIDE-WEB) ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και την ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ

ΠΗΓΕΣ

URL

Απαραίτητες ενέργειες για να συστήσετε μία νέα εταιρεία, είτε αυτή θα  είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. Ενημερωτικός τόπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τη σύσταση επιχειρήσεων http://www.gge.gr/09diadsystasis/index.html
Προστασία Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • OBI (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
 • EPO (European Patent Office)

 

www.obi.gr
www.epo.org
Ελληνικοί Οργανισμοί (Μελέτες Αγοράς)και Εταιρίες Ερευνών Αγοράς
 • IOBE
 • ICAP
 • KANTOR
www.iobe.grwww.icap.gr
www.kantor.gr
Περισσότερα για το Venture Capital Attica Ventures S.A.TANEO www.attica-ventures.gr/learn.php
www.attica-ventures.gr/vc-resources.php
www.taneo.gr
Διεθνείς Εταιρίες Ερευνών Αγοράς
 • DataMonitor
 • IDC
 • Forrester
www.datamonitor.com
www.idc.com
www.forrester.com
Ξενόγλωσση Περιοδική Ενημέρωση(online news)
 • Entrepreneur
 • BusinessWeek
 • Fortune
 • MIT Technology Review
 • Harvard Business Review

 

 • - Financial Times
 • - WallStreet Journal
www.entrepreneur.com
www.businessweek.com

www.fortune.com

www.techreview.com
www.hbr.comwww.ft.comwww.wsj.com 
Οδηγός για την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων Σημειώσεις μαθήματοςPalo Alto www.palo-alto.com (sample plans)
Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο (στα Αγγλικά) IntelliChild.com www.sampleplans.com/spv/3133/index.cfm
Πρότυπο Καταστατικό Α.Ε./Ε.Π.Ε. εταιρίας Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.) www.step-epirus.gr/incubator_gr.htm
Τεχνολογικά Πάρκα
 • Επιστημονικό και Τεχνολογικό και Πάρκο Κρήτης

 

 • Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.)

 

www.stepc.gr
www.step-epirus.gr
Ελληνικά VC Funds (ενδεικτικά)
 • Attica Ventures
www.atticaventures.gr
VCs του εξωτερικού
 • Apax Partners (UK)
 • Draper Fisher Juvertson (USA)

 

www.apax.com
www.dfj.com
Διαγωνισμοί Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • TANEO (VC Forum)

 

 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship)
www.7vcforum.gr και www.taneo.gr
www.socialvc.net