Σχετικά με τα Μαθήματα

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί, τη διεξαγωγή 4 μαθημάτων επιλογής για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (για τους φοιτητές/φοιτήτριες που είναι στο 3ο ή στο 4ο έτος των σπουδών τους), και συγκεκριμένα:

  • δύο διατμηματικών μαθημάτων (για τους φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων του Ηρακλείου) ενταγμένων στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (συγκεκριμένα τα μαθήματα με κωδικούς προγραμμάτων σπουδών ΗΥ404 «Οργάνωση και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων με Τεχνολογική Κατεύθυνση», χειμερινό εξάμηνο στο Ηράκλειο, και ΗΥ407 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας», εαρινό εξάμηνο στο Ηράκλειο), και
  • δύο διατμηματικών μαθημάτων (για τους φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων του Ρεθύμνου) ενταγμένων στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (συγκεκριμένα τα μαθήματα με κωδικούς προγραμμάτων σπουδών ΟΔΕΟ180 «Οργάνωση και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων με Τεχνολογική Κατεύθυνση», χειμερινό εξάμηνο στο Ρέθυμνο, και ΔΑΕΟ200 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Ιδέας: από την ιδέα στην υλοποίηση», ανά ακαδημαϊκό έτος, στο γνωστικό πεδίο της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας).

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, 360 φοιτητές έκαναν την εγγραφή τους στα μαθήματα ΗΥ404 και ΟΔΕΟ180. Στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (ΗΥ407, ΔΑΕΟ200), περισσότεροι από 70 φοιτητές (σε 30 ομάδες) ανέπτυξαν τις επιχειρηματικές ιδέες τους εκπονώντας επιχειρηματικά σχέδια και πρωτότυπα.

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων αυτών είναι ο Δρ. Γιώργος Νεοφώτιστος (neofotistos@physics.uoc.gr) και ο Δρ. Χρήστος Αθανασόπουλος (athanaso@csd.uoc.gr).