Σχετικά με τη ΜΟΚΕ

 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων, συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring), διεξαγωγής έρευνας, και κοινωνικής δικτύωσης με φορείς της αγοράς, εφοδιάζει τους φοιτητές και φοιτήτριες με σύγχρονες έννοιες, «καλές πρακτικές» και μεθοδολογικά «εργαλεία» στο πεδίο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.