Εσπερίδα και διαδραστικό εργαστήριο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την επιχειρηματικότητα στο Πάνορμο (18 Μαίου 2012)

Εσπερίδα και διαδραστικό εργαστήριο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την επιχειρηματικότητα στο Πάνορμο (18 Μαίου 2012)


Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας παρουσιάσθηκαν καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχολεία με έμφαση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το ευρύ κοινό. Ακολούθησε συζήτηση με τους νέους επιχειρηματίες της περιοχής και τους τοπικούς φορείς για θέματα ενίσχυσης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με έμφαση σε θέματα αντιμετώπισης των προβλημάτων, χρήσης νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκπαίδευσης, και «καλών πρακτικών».

Στη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου Rural Inclusion [CIP (ICT PSP) που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009] που στόχο έχει τη μείωση του διοικητικού κόστους των μικρών επιχειρήσεων των αγροτικών περιοχών. Το Έργο αυτό προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την απλοποίηση των διαδικασιών εκμαίευσης πληροφοριών σημαντικών για την επιχείρηση.

Το εργαστήριο οργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του CIP – ICT PSP, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού έργου CIP – ICT PSP Rural Inclusion (http://www.rural-inclusion.eu), τοπικών φορέων, της Ελληνογερμανικής Αγωγής, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), και της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.