Στατιστικά στοιχεία ΜΟΚΕ 2011-2012

 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, περισσότεροι από 350 φοιτητές ενεγράφησαν στα μαθήματα ΗΥ404 και ΟΔΕΟ180 (τα μαθήματα αυτά είναι «ανοικτά» στους φοιτητές του 3ου και 4ου χρόνου σπουδών). Στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (ΗΥ407, ΔΑΕΟ200), περισσότεροι από 70 φοιτητές (σε περισσότερες από 30 ομάδες) εκπόνησαν επιχειρηματικά σχέδια και πρωτότυπα.

 

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.