Επικοινωνία

 • Ιδρυματικός  Υπεύθυνος  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης :
  
  Δημήτριος Παπάζογλου,
  Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών Παν/μίου Κρήτης
  e-mail: dpapa@materials.uoc.gr
 • Άννα-Μαρία Παυλάκι 
  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών-Ρέθυμνο
  Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100,Ρέθυμνο,Κρήτη
  Tel +2831077709
  e-mail: pavlaki@edu.uoc.gr
 • Μαρία Μάζη
  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών-Ρέθυμνο
  Πανεπιστημιούπολή Γάλλου 74100,Ρέθυμνο,Κρήτη
  Tel +2831077229
  e-mail::maria.mazi@edu.uoc.gr
 • Έλενα Χαριτάκη 
  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών- Ηράκλειο
  Πανεπιστημιούπολη Βουτών 71003, Ηράκλειο, Κρήτη
  Tel +2810393288
  e-mail: paher@uoc.gr

 

 •  Ε-mail Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών:placement@edu.uoc.gr