Επικοινωνία

Γενικές Πληροφορίες:        info_placement@uoc.gr , placement@edu.uoc.gr

Ρέθυμνο

 • Άννα-Μαρία Παυλάκι 
  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών-Ρέθυμνο
  Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100,Ρέθυμνο,Κρήτη
  Tel +28310 77709
  e-mail: pavlaki@edu.uoc.gr
 • Μαρία Μάζη
  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών-Ρέθυμνο
  Πανεπιστημιούπολή Γάλλου 74100,Ρέθυμνο,Κρήτη
  Tel +28310 77958
  e-mail:maria.mazi@edu.uoc.gr

Ηράκλειο

 • Έλενα Χαριτάκη Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών- Ηράκλειο
  Πανεπιστημιούπολη Βουτών 71003, Ηράκλειο, Κρήτη
  Tel +2810 393288
  e-mail: paher@uoc.gr

 

Ιδρυματικά  Υπεύθυνος  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης :

Δημήτριος Παπάζογλου,

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών

e-mail: dpapa@materials.uoc.gr