Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλειος Δ. Οικονομίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 28310 77657
Fax:  28310 77654
E-mail: vasoikon@edc.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης : Ιστοσελίδα