Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλειος Δ. Οικονομίδης,  Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 28310 77657
Fax:  28310 77654
E-mail: vasoikon (ΑΤ) yahoo.com

Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης : Ιστοσελίδα