Υποδομές – Στελέχωση

Πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Κρήτης οργάνωσε το νέο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  με λειτουργία τόσο  στο Ηράκλειο όσο και στο Ρέθυμνο και το οποίο στελεχώθηκε με έμπειρους συνεργάτες προκειμένου να συντονισθεί καλύτερα η παρακολούθηση του Προγράμματος και η συνεργασία με τον ΕΛΚΕ και τις υπόλοιπες δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι το Γραφείο Διασύνδεσης και η Μονάδα Επιχειρηματικότητας. Απομένει να ολοκληρωθεί και το πληροφοριακό σύστημα της Π.Α. το οποίο ετοιμάζεται αυτή την στιγμή στα πλαίσια της Κεντρικής Δράσης  της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου μας. Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα θα μπορεί να γίνεται η διαχείριση του Προγράμματος που θα περιλαμβάνει ανακοίνωση και αναζήτηση θέσεων εργασίας, αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρακολούθηση της πορείας της άσκησης και αξιολόγηση.

 • Ιδρυματικός  Υπεύθυνος  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης :
  
  Δημήτριος Παπάζογλου
  Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
  e-mail: dpapa@materials.uoc.gr
 • Άννα-Μαρία Παυλάκι Μsc.
  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών-Ρέθυμνο
  Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100,Ρέθυμνο,Κρήτη
  Tel +2831077709
  e-mail: pavlaki@edu.uoc.gr
 • Μαρία Μάζη
  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών-Ρέθυμνο
  Πανεπιστημιούπολή Γάλλου 74100,Ρέθυμνο,Κρήτη
  Tel +2831077958
  e-mail: maria.mazi@edu.uoc.gr
 • Eλένη Χαριτάκη
  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών- Ηράκλειο
  Πανεπιστημιούπολη Βουτών 71003, Ηράκλειο, Κρήτη
  Tel +2810393288
  e-mail: paher@uoc.gr

 

 •  Ε-mail Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών:placement@edu.uoc.gr