Τμήματα

 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

 

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολoγίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Ψυχολογίας

 

 

 

 

 

 

 Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

 

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολoγίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Ψυχολογίας