Τμήμα Βιολογίας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καλαντίδης Κρίτων, Επίκουρος Καθηγητής,
Τηλέφωνο
: 2810394364,
E-mail
:  kriton@imbb.forth.gr

Γραμματεία Π.Α. :  Σοφία Κυριακίδη,
Τηλέφωνο
: 2810394451,
Fax
: 2810394404,
E-mail
:  kyriakidi(AT)biology.uoc.gr
Ώρες λειτουργίας
: καθημερινά 10:00πμ-14:00μμ

Πρακτική ΄Ασκηση Τμήματος Βιολογίας  : Ιστοσελίδα