Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολoγίας Υλικών

Πληροφορίες :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δημήτρης Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2810 391273
Fax: 2810 394273 (υπόψη: κ. Δημήτρη Παπάζογλου)
E-mail: dpapa(ΑΤ)materials.uoc.gr
Γραφείο: Β110 (Ισόγειο, Κεντρικό Κτήριο ΙΤΕ)
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα (9:00-11:00), Πέμπτη (9:00-11:00)

Πρακτική ΄Ασκηση Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) :  Ιστοσελίδα