Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πληροφορίες :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δημήτρης Πλεξουσάκης, Καθηγητής
Τηλέφωνο
:   2810 393528
Ε-mail
: dp (AT) csd.uoc.gr

Επίβλεψη φοιτητών-υποστήριξη προγράμματος

Mαρία Σταυρακάκη, μέλος ΕΤΕΠ
Τηλέφωνο
: 2810 393503
Ε-mail: mariast (AT) csd.uoc. gr

Πρακτική Ασκηση στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών : Ιστοσελίδα