Τμήμα Ιατρικής

Πληροφορίες  :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Χρήστος Λιονής, Καθηγητής
Τηλέφωνο
: 2810-394722

E-mail: lionis@galinos.med.uoc.gr

 

Διοικητική Υποστήριξη: Ολυμπία Ξυλούρη
T
ηλέφωνο:
  2810 394846
E-mail
: xylouri@admin.uoc.gr