Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ιωάννης Κοκκινάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο
28310 77359

Ε-mail: kokkinakis@uoc.gr