Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός Υπεύθυνος :  Κωνσταντίνος Μουστάκας, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο
28310 77355
Fax: 28310 77338
Ε-mail
: moustakas (ΑΤ) phl.uoc.gr