Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος:  Εμμανουήλ Τζανάκης,  Επίκουρος Καθηγητής
Tηλέφωνο: 28310-77494

Φαξ: 2831077467
E-mail:  tzanakism@uoc.gr