Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊμάκης , Αναπληρωτής Καθηγητής
Tηλέφωνο: 28310-77495 & 2810-327083
E-mail:  zaimakisj (ΑΤ) social.soc.uoc.gr

Διαχειρίστρια: Μουντριανάκη Μαρίνα
Tηλέφωνο:2831-077465,
Fax :2831-077467
E-mail: mmoudrianaki(ΑΤ) social.soc.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Κοινωνιολογίας: Ιστοσελίδα