Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πληροφορίες :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Χαρμανδάρης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2810-393735
E-mail: vagelis@tem.uoc.gr
Γραφείο: Θ304 B