Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πληροφορίες :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Αντωνιάδης Ιωάννης, Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2810 393831
Τηλεομοιότυπο: 2810 393881
Γραφείο: E 312
E-mail: antoniad (AT) math.uoc.gr

 

Επιστημονικοί συνεργάτες :

Γαρεφαλάκης Θεόδουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο:  2810 393845
Τηλεομοιότυπο: 2810 393861
Γραφείο: Z 303
E-mail:theo (AT) math.uoc.gr

 

Θεόδωρος Κατσανούνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:
2810-393723
E-mail: theodoros (ΑΤ) tem.uoc.gr
Γραφείο: Θ302

 

Βαγγέλης Χαρμανδάρης, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2810-393735
E-mail: vagelis (ΑΤ) tem.uoc.gr
Γραφείο: Θ304 B