Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαδάκης Νικόλαος,  Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2831077561
E-mail:  nep@pol.soc.uoc.gr