Τμήμα Φιλολογίας

Πληροφορίες  :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Εμμανουήλ Πατεδάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο
: 2831 077283

E-mail: patedakis@phl.uoc.gr