Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.)

Πληροφορίες :

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αικατερίνη Δαλακούρα , Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 28310 77234
E-mail: dalakoura@phl.uoc.gr

 

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών :   Ιστοσελίδα