Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.)

Πληροφορίες :

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αικατερίνη Δαλακούρα , Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 28310 77234
E-mail: dalakoura (ΑΤ) phl.uoc.gr

Επόπτες / τριες Τμήματος

1. Αικατερίνη Δαλακούρα , Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 28310 77234
E-mail: dalakoura (ΑΤ) phl.uoc.gr

2. Ελένη Κατσαρού, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 28310 77229
E-mail: katsarou (ΑΤ) phl.uoc.gr

3. Άρης Τσαντηρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 28310 77226
E-mail: aris (ΑΤ) phl.uoc.gr

Γραμματειακή υποστήριξη: Μαρία Μάζη
Τηλέφωνο: 28310-77229
E-mail: praktiki (ΑΤ) fks.uoc.gr

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα και Παρασκευή, 10.00-14.00 

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών :   Ιστοσελίδα