Τμήμα Φυσικής

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος:  Βασιλική Παυλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Tηλέφωνο:
2810-394211
Fax:
2810-394301
Γραφείο:
212 κτίριο Φυσικής
E-mail:
ilias (ΑΤ) physics.uoc.gr

Διοικητική Υποστήριξη: Ελευθερία Παττακού
T
ηλέφωνο:
  2810 394300 -321
E-mail: 
pattakou@physics.uoc.gr

Ιστοσελίδα Πρακτική Ασκηση Τμήματος Φυσικής : Iστοσελίδα