Τμήμα Χημείας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μήλιος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο:  2810 545099
E-mail: komil@chemistry.uoc.gr

Πρακτική Ασκηση  του Τμήματος Χημείας : Ιστοσελίδα