Τμήμα Χημείας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μήλιος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:  2810 545099
E-mail: komil@uoc.gr

Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας : Ιστοσελίδα