Τμήμα Χημείας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μήλιος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο:  2810 545099

E-mail: komil(ΑΤ)chemistry.uoc.gr


Διοικητική Υποστήριξη: Τσαγκαράκης Ιωάννης
T
ηλέφωνο:  2810 39 3134
E-mail:  tsagarakis (AT)elke.uoc.gr


Πρακτική Ασκηση  του Τμήματος Χημείας : Ιστοσελίδα