Πώς μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα της Πρακτικής “Aσκησης απαιτείται η έγκριση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του τμήματος σας.

  • Δείτε την δομή λειτουργίας του προγράμματος ανά τμήμα στην κάτω στήλη της ιστοσελίδας
  • Μέσω του συστήματος Διαχείρησης μπορείτε να κάνετε την αίτηση, ακολουθώντας την παρακάτω σύνδεση:

http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/


Βεβαιωθείτε ότι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει λάβει γνώση της αίτησης και του φορέα εάν έχετε επιλέξει, στον οποίο θα θέλατε να κάνετε Πρακτική “Aσκηση !!

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.