ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ


Η εφαρμογή των απογραφικών δελτίων είναι έτοιμη και αφορά τους φοιτητές που έχουν κάνει και ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση.

Βρίσκεται στη διεύθυνση :

 

http://metagenis.elke.uoc.gr


Oδηγίες συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου.

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.