Αλλαγή Ημερομηνίας Ενημερωτικής Συνάντησης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Η ενημερωτική συνάντηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών δε θα  πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 21/3 και θα μεταφερθεί την Παρασκευή 23/3 στις 15:30 στην Αίθουσα 1.

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.