Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που κατέθεσαν αίτηση  για Πρακτική Άσκηση πρέπει να παρευρεθούν στην ενημέρωση σχετικά με θέματα της πρακτικής (υλοποίηση, διαδικασίες) την Τρίτη  27/03/2018, ώρα 13.00μ.μ στην Αμφ. Δ3-7Α.

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.