Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών τoυ Τμήματος Ψυχολογίας 12/06/2018

Παρακαλούμε τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση κατά το διάστημα 01/07/18-15/08/18 να είναι παρόντες στη συντονιστική/ενημερωτική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/06/18 στις 11:00 στην αίθουσα Α1-2.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη καθώς θα δοθούν διευκρινήσεις και οδηγίες για σημαντικά ακαδημαϊκά και διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την Πρακτική Άσκηση.

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 

 

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.