Τμήμα Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 1ος Κύκλος 2017-18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020,...

Περισσότερα

Ευχές από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευχές από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Περισσότερα

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Καλώς ήρθατε στην Πρακτική ΄Ασκηση !! Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης», που θα συγχρηματοδοτηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Περισσότερα

Πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008

Πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι πιστοποιημένη κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 από τον Οργανισμό TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE.   Δείτε το πιστοποιητικό μας ISO 9001:2008 καθώς και τις...

Περισσότερα

Απολογιστικές Ημερίδες του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης

Απολογιστικές Ημερίδες του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης

To Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 διοργανώνει τις Τελικές Απολογιστικές του...

Περισσότερα

Πρόσκληση για τις απολογιστικές ημερίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης

...

Περισσότερα