Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών τoυ Τμήματος Ψυχολογίας 12/06/2018

Παρακαλούμε τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση κατά το διάστημα 01/07/18-15/08/18 να είναι παρόντες στη συντονιστική/ενημερωτική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/06/18 στις 11:00 στην αίθουσα Α1-2. Η...

Περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που κατέθεσαν αίτηση  για Πρακτική Άσκηση πρέπει να παρευρεθούν στην ενημέρωση σχετικά με θέματα της πρακτικής (υλοποίηση, διαδικασίες) την Τρίτη  27/03/2018, ώρα 13.00μ.μ στην...

Περισσότερα

Αλλαγή Ημερομηνίας Ενημερωτικής Συνάντησης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Η ενημερωτική συνάντηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών δε θα  πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 21/3 και θα μεταφερθεί την Παρασκευή 23/3 στις 15:30 στην Αίθουσα...

Περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος Φυσικής, που έχουν επιλεγεί για την Πρακτική Άσκηση κατά το τρέχον έτος 2017-18, θα πρέπει να παρευρεθούν στην ενημερωτική συνάντηση που αφορά διαδικαστικά θέματα της πρακτικής...

Περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση και θα υλοποιήσουν την Πρακτική τους άσκηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να παρευρεθούν στην ενημέρωση σχετικά με θέματα της πρακτικής...

Περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

Καλούνται οι φοιτητές-τριες του Τμήματος Φιλολογίας που έχουν επιλεγεί για την Πρακτική Άσκηση κατά το τρέχον έτος 2017-18, σε ενημερωτική συνάντηση την επόμενη Τετάρτη, 14/2, στις 11 το πρωί στην αίθουσα 3, για περισσότερες...

Περισσότερα