Τμήμα Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 1ος Κύκλος 2017-18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020,...

Περισσότερα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Η εφαρμογή των απογραφικών δελτίων είναι έτοιμη και αφορά τους φοιτητές που έχουν κάνει και ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση. Βρίσκεται στη διεύθυνση :   http://metagenis.elke.uoc.gr Oδηγίες συμπλήρωσης του απογραφικού...

Περισσότερα

Απολογιστικές Ημερίδες 2015 – 2016

Απολογιστικές Ημερίδες 2015 – 2016

Απολογιστικές Ημερίδες Πανεπιστημίου Κρήτης 2015-2016 To Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ...

Περισσότερα

Ευχές από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευχές από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 1665/22-03-2016 – Πτυχιούχος ΑΕΙ (Κ.Α. 4516)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4516 και τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από...

Περισσότερα