Τμήμα Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 1ος Κύκλος 2017-18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020,...

Περισσότερα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Η εφαρμογή των απογραφικών δελτίων είναι έτοιμη και αφορά τους φοιτητές που έχουν κάνει και ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση. Βρίσκεται στη διεύθυνση :   http://metagenis.elke.uoc.gr Oδηγίες συμπλήρωσης του απογραφικού...

Περισσότερα

Απολογιστικές Ημερίδες 2015 – 2016

Απολογιστικές Ημερίδες 2015 – 2016

Απολογιστικές Ημερίδες Πανεπιστημίου Κρήτης 2015-2016 To Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ...

Περισσότερα

Γραφεία Πρακτικής Άσκησης άλλων Ιδρυμάτων της χώρας

Γραφεία Πρακτικής Άσκησης άλλων Ιδρυμάτων της χώρας   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: http://www.dasta.auth.gr Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://www.internship.aueb.gr/ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://traineeship.aua.gr/ Ανωτάτη...

Περισσότερα