Επιμελητήριο Λασιθίου : 2 θέσεις γραμματειακής και λογιστικής υποστήριξης

Καθήκοντα διαχείρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ηλεκτρονική εφαρμογή), διεκπαιρέωση εγγράφων και λογιστικών φύλλων κλπ.

Έναρξη: 01/03/2013
Λήξη: 19/11/2018
Νομός: Ηρακλείου
Κατάσταση: Ανοιχτή

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.